לובינג וקשרי ממשל

לובינג וקשרי ממשל

לובינג וקשרי ממשל

חברת לגאיה מעניקה שירותי לובינג בקרב לובי פרלמנטרי וחוץ פרלמנטרי. שירותי לובינג ושירותי קשרי ממשל כוללים, בין היתר:

  • איתור, מיפוי וגיוס חברי כנסת באמצעות פגישות, קיום שיחות רקע ותדרוכים.
  • איתור חקיקה פוגעת ופעילות לעיכובה והתאמתה לצרכים.
  • הקמת שדולות וגיוסי תמיכה.
  • העלאת נושאים לסדר היום במליאה ובוועדות.
  • מעקב אחר הנושאים המועלים בוועדות ובמליאה.
  • ייזום שאילתות.
  • ייזום דיונים בוועדות השונות והשתתפות בדיונים.
  • ייזום פגישות עם גורמים רלוונטיים: שרים, ח"כים, בכירי המשרדים ועוד.
  • השגת חומר רקע, טיוטות, הצעות חוק ופרוטוקולים מישיבות המליאה והוועדות.